• België - Nederlands [ wijzigen ]
  Kodak.com online privacybeleid Spacer  

  (Bijgewerkt - 2 Maart 2006)

  Wij respecteren uw privacy

  Kodak is verbindt zich tot de bescherming van uw online privacy. Wij verbinden ons ertoe alle persoonlijke informatie die u ons verschaft, te beschermen en doen al het mogelijke om deze informatie alleen te gebruiken zoals u dat wenst. Wij geven het goede voorbeeld door onze klanten en andere bedrijven het belang van het correcte gebruik van persoonlijke informatie te helpen begrijpen. Als wereldwijd opererend bedrijf kan Kodak gegevens van consumenten in databases in de VS opslaan of consolideren. Dat is overeenkomstig de deelname van Kodak aan het zogenaamde "safe harbor-programma", dat is afgesproken tussen de VS en de Europese Unie teneinde gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

  Reikwijdte van dit beleid

  Dit privacydocument beoogt u te informeren over ons beleid ten aanzien van online privacy op de Europese equivalenten van de website Kodak.com en over de keuzes die u hebt met betrekking tot de manier waarop uw op deze website verzamelde informatie wordt gebruikt. Het is ook van toepassing op de digitale registratiekaarten van consumenten. Gebruik de onderstaande contactgegevens voor informatie over de verzameling van andere offline gegevens.

  NB:

  • Op de websites van onze co-merken (bv. websites waar Kodak samen met een van haar detailhandelaren informatie verschaft) wordt eventueel een uniek privacybeleid gehanteerd.
  • Privé-websites (die bv. alleen toegankelijk zijn voor dealers en distributeurs) en voor onze huidige (of toekomstige) medewerkers ontworpen websites kunnen eveneens een uniek privacybeleid hanteren.
  • Door dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van Kodak onderhouden websites hebben, hoewel zij verbonden zijn met kodak.com, hun eigen online privacyverklaringen.

  Persoonlijke informatie

  Kodak beoogt met het verzamelen van persoonlijke informatie voornamelijk twee dingen: ten eerste, u de website zo betekenisvol, aangenaam en persoonlijk mogelijk voorstellen en, ten tweede, de ontwikkeling van nieuwe voor consumenten relevante producten en services bevorderen. Via persoonlijke informatie kunnen wij u betere service bieden door onze communicaties aan te passen en op uw interesses af te stemmen. Wij bieden u met andere woorden meer van wat u wilt en minder van wat u niet wilt.

  Types door ons verzamelde informatie:

  Types door ons verzamelde informatie:

  Om uw account op te zetten, producten te registreren of deel te nemen aan verschillende via kodak.com aangeboden online programma's, moet u ons een aantal persoonlijke gegevens verschaffen zoals uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. U beslist zelf of u deze informatie opgeeft, maar doet u het niet, dan kunt u eventueel geen gebruik maken van sommige services of speciale aanbiedingen.

  Automatisch verzamelde gegevens:

  Wij maken gebruik van algemene internettechnologie zoals cookies en webbeacons om de integriteit van onze website te garanderen en bepaalde websiteonderdelen te personaliseren.

  Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser op verzoek van een website op de vaste schijf van uw computer opslaat. Cookies van Kodak bevatten geen persoonlijke informatie en worden hoofdzakelijk om de volgende redenen toegepast:
  • om tijdelijke informatie op te slaan. Cookies kunnen bijvoorbeeld informatie bijhouden met betrekking tot de foto's die u uploadt en downloadt.
  • om u te registreren als lid van kodak.com of voor een ander programma van Kodak. Met cookies herkennen wij u wanneer u inlogt op delen van onze website waarvoor u lid moet zijn.
  • om uw land- en taalvoorkeuren te herkennen.
  • om ons inzicht te geven in bezoekersaantallen en verkeerspatronen op onze website.
  • om informatie te verzamelen en op te slaan over wat u op onze website en in onze e-mail hebt gezien.
  • om websitegegevens en de op uw computer getoonde foto’s te beheren en voor te stellen.
  • om u informatie te verschaffen die op uw interesses is afgestemd. .


  Webbeacons:Wij plaatsen ook kleine 'tracker gifs' of 'webbeacons' op vele van onze webpagina's, in online reclame van derden en in onze e-mailberichten. Wij gebruiken deze webbeacons samen met cookies om niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, de datum en het uur van het bezoek, de bezochte pagina's, de webpagina vanwaar u werd doorverwezen, het browsertype (bv. Internet Explorer of NetScape), het besturingssysteem (Windows, Linux of Mac) en de domeinnaam van de internetserviceprovider van de bezoeker (bv. AOL). Deze informatie wordt over duizenden bezoeken verzameld en in zijn geheel geanalyseerd. Hij is bijvoorbeeld nuttig om het rendement van onze online reclame (bv. online bannerreclame) op te volgen en te bepalen waar in de toekomst het best op andere websites reclame kan worden geplaatst.

  Google AnalyticsTM: Kodak.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt ”prestatiecookies” om te analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie over uw gebruik van de website, die door de cookie gegenereerd wordt, wordt verstuurd naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’. Dit houdt in dat alleen afgekorte IP-adressen worden verwerkt, zodat de directe relatie van het IP-adres met de individuele gebruiker achterwege wordt gelaten. Uw IP-adres wordt voorafgaand aan de verwerking door Google in lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die het Verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden. Het IP-adres wordt daar vervolgens afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van de website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over activiteiten op de website op te stellen en om websitebeheerders andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan te bieden. Google koppelt het IP-adres dat door Google Analytics via uw browser wordt verzonden niet aan andere gegevens die door Google bewaard worden. U kunt Google Analytics op uw computer uitschakelen door de betreffende cookies onder de instellingen in uw browser uit te schakelen. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de betreffende instellingen in uw browser aan te vinken. U dient echter te weten dat u in dat geval wellicht niet alle functies op deze website volledig kunt gebruiken. U kunt voorkomen dat Google de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en de informatie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) opslaat en verwerkt. Download en installeer daarvoor de volgende browserplug-in van Google via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

  U vindt de Privacyverklaring van Google op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

  Cookies en webbeacons uitschakelen:Indien u niet wilt dat dergelijke informatie via cookies en webbeacons wordt verzameld, is het raadzaam deze functies in uw browservoorkeuren uit te schakelen. U moet echter begrijpen dat u dan niet het maximum haalt uit de website van Kodak. Gedetailleerde informatie over het uitschakelen van cookies en webbeacons vindt u mogelijk in de handleiding bij de browser.

  Informatie van andere bronnen:Wij krijgen soms extra informatie (bv. demografische en levensstijlgegevens) over u uit andere bronnen en koppelen die aan de via deze website over u verzamelde informatie en degene die u eventueel offline aan ons hebt verschaft. Wij gebruiken deze informatie als volgt.

  Screening van geëxporteerde klantbestellingen

  Kodak maakt gebruik van een technologie en van gegevens die verkregen worden van MK Data Services om alle geëxporteerde bestellingen te screenen overeenkomstig de Amerikaanse federale en internationale wetten en regels met betrekking tot exportbeperkingen voor verboden of beperkte partijen.

  Gebruik van uw informatie

  Kodak gebruikt uw persoonlijke informatie alleen om met u zaken te doen. Een aantal voorbeelden:
  • uw registratie voor programma's
  • het opzetten en beheren van accounts
  • het verwerken en uitvoeren van bestellingen en het verlenen van nazorg
  • het beantwoorden van uw e-mail
  • communicatie met u
  • het namens u verzenden van informatie aan vrienden, familieleden en collega's
  • communicating with you
  • het verzenden van enquêtes
  • de registratie van producten

  We gebruiken uw persoonlijke informatie tevens om u te informeren over uw account en de goederen die u bij ons hebt gekocht of de services waarvan u gebruik hebt gemaakt, om meer te weten te komen over uw behoeften en interesses, en om onze dienstverlening te verbeteren en communicatie te personaliseren.

  Deelt kodak.com de door haar ontvangen gegevens?

  Uw persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verhuurd of verkocht. Kodak kan uw informatie echter wel als volgt delen:

  • Namens ons werkende bedrijven: WeWij gaan contracten aan met andere bedrijven voor het namens ons uitvoeren van zakelijke ondersteuningsfuncties, waarmee beperkte toegang tot uw persoonlijke informatie kan zijn gemoeid. Wij eisen van deze bedrijven dat zij de informatie alleen gebruiken om de krachtens het contract verplichte services te bieden; zij mogen deze niet aan derden overdragen, behalve wanneer dat nodig is om die services te verschaffen. Voorbeelden van deze ondersteuningsfuncties: het uitvoeren van bestellingen, het gevolg geven aan geschenkbonnen, de toekenning van prijzen en kortingen, het uitvoeren van klantenquêtes en het beheer van informatiesystemen. Wij stellen ook gegroepeerde niet-persoonlijke informatie ter beschikking van bepaalde dienstenleveranciers.
  • Dochterondernemingen en joint ventures van Kodak: Een dochteronderneming of een joint venture is een organisatie waarin Kodak een aandeel van ten minste 50% bezit. Indien Kodak uw informatie openbaar maakt aan een dochteronderneming of joint venturepartner, dan benadrukt Kodak dat uw informatie niet mag worden overgedragen aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden of niet mag worden gebruikt op een andere wijze dan door u expliciet aangegeven. Indien u te kennen hebt gegeven dat u geen marketinginformatie van Kodak wenst te ontvangen, dan zullen we uw informatie niet delen met onze dochteronderneming of joint venturepartner voor hun marketingdoeleinden.
  • Pagina's van co-merken en partners: Kodak kan informatie delen met partnerbedrijven die tezamen speciale aanbiedingen of promoties op pagina's met co-merken van onze website organiseren. U zult op de hoogte worden gebracht van het delen van informatie wanneer u op dergelijke pagina gevraagd wordt persoonlijke informatie op te geven. Op het gebruik van uw informatie door de partner is het eigen privacybeleid van de partner van toepassing. U hebt inzage in dit beleid voordat u uw informatie opgeeft.
  • Zakelijke overdrachten: Kodak behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke informatie in verband met de verkoop of overdracht van het geheel of een deel van de bedrijfsactiviteiten of -activa over te dragen. Indien het bedrijf wordt verkocht of overgedragen, zal Kodak u de gelegenheid geven ons mee te delen dat u niet wenst dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen. In bepaalde gevallen kan dat betekenen dat de nieuwe organisatie niet de services of producten kan leveren die Kodak leverde.
  • Naleving van de wet: Kodak kan uw persoonlijke informatie aan derden verstrekken zonder uw toestemming om een van de volgende redenen: wanneer de wet, een reglement of een rechterlijk bevel dat vereist, in het kader van samenwerking met overheidsinstanties bij een strafrechtelijk onderzoek, met het oog op fraudebestrijding of om Kodaks rechten of die van haar filialen of de bedrijven van de groep te beschermen of te doen gelden.
  • Met uw toestemming: In alle andere gevallen zal Kodak u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat uw informatie aan derden wordt meegedeeld. Kodak kan bijvoorbeeld tezamen met een derde een gezamenlijke aanbieding doen of een wedstrijd organiseren. Men zal u dan vragen of uw persoonlijke informatie aan die derde mag worden meegedeeld.

  Het ontvangen van e-mail – Aan u de keuze

  Kodak kan u e-mailberichten sturen met betrekking tot uw bestellingen of uw account of als reactie op uw vragen. Kodak en haar dochterondernemingen kunnen u eveneens e-mails sturen met informatie en/of speciale aanbiedingen van producten en services die u wellicht interesseren.

  We bieden u de mogelijkheid om ons uw voorkeur door te geven ten aanzien van het ontvangen van promotionele e-mail wanneer u zich registreert voor een service, wanneer u ons persoonlijke informatie verschaft of wanneer we u e-mails zenden. Indien u ervoor kiest om deze promotionele e-mail niet te accepteren, ontvangt u geen speciale aanbiedingen meer die u mogelijk zouden interesseren. Deze optie is echter alleen van toepassing op promotionele e-mail, aangezien wij het noodzakelijk vinden om u wel te informeren over uw account en bestellingen.

  Alle promotionele e-mails van Kodak bevatten de nodige informatie waarmee u kunt doorgeven dat u in de toekomst geen promotionele e-mail meer wenst te ontvangen. Klik hier voor extra informatie over het weigeren van e-mail van Kodak.

  Bescherming van uw informatie

  Om uw persoonlijke informatie te beschermen heeft Kodak een reeks administratieve, bestuurlijke en technische beveiligingsprocedures ingesteld. Kodak heeft interne controlenormen die specifiek betrekking hebben tot het hanteren van persoonlijke informatie. Het gaat o.a. om bepaalde controles om de door ons online verzamelde informatie te helpen beschermen.

  Werknemers van Kodak krijgen training in het begrijpen en naleven van deze normen en wij delen ons privacybeleid, onze praktijken en onze richtlijnen mee aan onze medewerkers. Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het van groot belang dat u zelf ook de nodige maatregelen daartoe neemt. Wij verzoeken u dringend alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer u zich op internet begeeft.

  Gemeenschap

  Op sommige van onze sites kunt u deelnemen aan openbare diensten, zoals discussieforums, chats en live evenementen. Het is raadzaam uiterst voorzichtig te zijn wanneer u uw persoonlijke informatie via deze services verspreidt. Houd er rekening mee dat de persoonlijke informatie, zoals uw naam, lidmaatschapsnaam, e-mailadres etc., die u op deze websites openbaar maakt, kan worden gebruikt door anderen om u ongevraagde e-mails te sturen. Deze services zijn voor iedereen toegankelijk, en de berichten die u ernaar toestuurt kunnen door iedereen worden gelezen en worden niet beveiligd. Kodak kan geen toezicht uitoefenen op de opmerkingen of reacties die u krijgt tijdens het gebruik van deze services. Reacties van anderen kunnen beledigend, schadelijk of onnauwkeurig zijn.

  Privacy van kinderen

  Wij hechten veel belang aan het beschermen van de online privacy van kinderen. Kodak zal niet doelbewust persoonlijke informatie over kinderen verzamelen of daarom verzoeken, tenzij de ouders of voogden uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

  Indien kinderen deel uitmaken van het beoogde publiek van de website, dan zullen de betreffende pagina's duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en een expliciet privacybericht bevatten. Bovendien zullen wij het mogelijk maken om goedkeuring van de ouders kenbaar te maken, toegang verschaffen tot informatie, en ouders in staat stellen om ons te verzoeken de persoonlijke informatie van hun kind te verwijderen.

  Kodak stimuleert ouders en voogden om betrokken te zijn bij de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

  Koppelingen naar externe websites

  Sommige websites van Kodak bevatten koppelingen naar andere websites. Kodak is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites en moedigt u aan om zelf kennis te nemen van het betreffende privacybeleid.

  Uw informatie actueel houden

  Indien u bent geregistreerd als lid van kodak.com, dan kunt u uw profiel bekijken en aanpassen met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is tevens mogelijk een e-mail te sturen naar het in het hoofdstuk 'Contactinformatie' vermelde adres met het verzoek uw informatie te wijzigen of een overzicht te ontvangen van de persoonlijke informatie die we online over u hebben verzameld. Voor het aanvragen van informatie wordt mogelijk een klein bedrag in rekening gebracht. We zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat aan uw verzoek wordt voldaan. Uit veiligheidsoverwegingen moet u uw identiteit kunnen aantonen.

  Contactinformatie

  Indien u vragen of opmerkingen hebt over uw privacy wanneer u een website van Kodak gebruikt, neem dan met ons contact op via e-mail op: privacy@kodak.com of per gewone post naar:

  Kodak SA/NV
  Rue Général de Gaulle 62
  1310 La Hulpe, Belgium

  Kodaks afdeling voor online privacy zal u helpen eventuele problemen in verband met dit beleid te verhelpen.

  Wijziging van dit privacybeleid

  Kodak behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. In geval van een kleine wijziging zal er een duidelijk bericht op deze pagina worden geplaatst. Bij ingrijpende wijzigingen worden alle klanten van wie we persoonlijke informatie hebben verzameld via e-mail op de hoogte gesteld.

  Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 02/03/2006